Kompresörler

Robodynamics" şirketi, kompresör ekipmanının tasarımı, üretimi, montajı ve bakımı üzerinde tam döngü çalışmalarıyla ilgilenmektedir. Farklı sektörlerden organizasyonlara kapsamlı çözümler sunar ve müşterilerine en güvenilir ve verimli sistemleri sağlama hedefi belirler.

Kompresör ekipmanı tedariki

Kompresör ekipmanı tedarik kuralları

Kompresörler, tam montajlarını, çalıştırmalarını ve üretici tesisindeki testlerini sağlayan geliştirilmiş teknik özelliklere göre tedarik edilmelidir. Çalışma gazı için gerekli test tezgahı olmadığı durumlarda, kompresörün doğrudan işletme yerinde test edilmesine izin verilir.

Kompresörlerin boyutları monte halinde taşımayı mümkün kılıyorsa, onlar tamamen monte edilmiş, korunmuş ve demontaj, revizyon ve korumadan çıkarma ihtiyacı olmaksızın kuruluma hazır şekilde teslim edilmelidir.

Taşıma boyutlarını aşan veya kompresöre doğrudan bağlı olmayan ayrı kompresör birimleri, testlerden sonra sökülmeli, korunmalı ve montaj sırasında uygun hale getirme ve revizyon gerektirmeyecek şekilde tamamen monte edilmiş bir formda gönderilmelidir. Kontrol pimleri bağlantı noktalarına, gasket seti ise bağlantıları kesen yerlere yerleştirilmelidir.

Ayrı olarak tedarik edilen tüm borular, fabrikada kontrol montajı, yıkama, temizleme ve işlem görmelidir. Bunlar, iç yüzeylerin uygun korumasıyla tamamen hazırlanmış birimler olarak teslim edilmelidir.

Kompresörlerin korunması ve paketlenmesi, sevkiyat zamanından itibaren en az 18 ay süreyle korozyona karşı korunmalarını sağlamalıdır. Ambalaj, taşıma ve depolama sırasında deformasyonu ve mekanik hasarı önlemelidir.

Pistonlu kompresörlerin montajı

Kompresör kurulumu, tüm inşaat ve montaj çalışmaları tamamlandıktan ve ayrıca temel tamamen katılaştıktan ve inşaat çöpleri ve kalıplardan temizlendikten sonra gerçekleşir. Kompresör tabanının ve kılavuzlarının monte edileceği temel yüzeyi, altlık ile güvenilir bir bağlantı sağlamak için çentik açma ve temizleme işlemi dahil olmak üzere hazırlanmalıdır. Temel üzerinde yağ izi olmamalıdır.

Компрессоры, которые собираются из отдельных элементов, устанавливаются без предварительной разборки, при условии, что они не имеют дефектов. Перед установкой удаляется консервационная смазка.

Поверхности, которые будут соприкасаться с фундаментом, обрабатываются для удаления жировых отложений. После размещения на фундаменте проверяется горизонтальное положение компрессора. Сборные компрессоры устанавливаются по частям.

Temel cıvataları, taban deliklerine ve rehberlerine uygun bir şablona göre yerleştirilir. Taban ve kılavuzlar, bir seviye kullanılarak temele monte edilir. Taban ve kılavuzlar doğru konumda olduktan sonra sabitlenir ve çimento harcı ile dökülür.

Kompresör milinin motora monte edilmesi ve rulmanlara yerleştirilmesi sonrasında atışmanın konumu kontrol edilir. Mil, tabanın ve kılavuzların nihai sabitlemesinden sonra monte edilir. Silindirlerin çalışma yüzeylerinin yataylığı 1 m başına 0,1 mm'den fazla farklılık göstermemelidir.

Rulmanların ve diğer parçaların montajından önce yağ kanalları kontrol edilir, ardından temizlenir ve işlenir. Pistonlarla silindirler arasındaki boşluklar, pistonların uç pozisyonlarında kurşun izlerinin kullanılmasıyla kontrol edilir. Ayakkabı ile kılavuz arasında 0,03 mm'den fazla bir sapma varsa, contalar kullanılarak parçaların hizalaması düzeltilir. Kritik rulman ve biyel rulmanları dahil olmak üzere düğümlerin montajında belirlenen boşluklara uyulmalıdır. Krank mili, flanşların kullanılmasıyla motor miline bağlanır. Milin boyunluk yüzeyinin düzensizliği, 1 m boyunca 0,1 mm'yi geçmemelidir. Stator ve rotor kutupları arasındaki hava boşluğu ±'u aşmamalıdır. Borular, makineye ekstra gerilim oluşturmadan monte edilir. Başlatmadan önce gaz hattı kir ve kireçten temizlenir.

Pistonlu kompresör kurulumu ve bakımı

Kompresörün kurulum veya tamir sonrası başlatılması, valf ve gaz hatları olmadan ilk döndürmeyi içerir. Yağlama sisteminin hazırlanması ve kontrolü önemi küçümsenemez, çünkü bu uzun süreli kesintisiz çalışmanın anahtarıdır. Bu süreç, yağ boru hatlarının, soğutucunun ve filtrelerin temizlenmesi ve hazırlanması, ayrıca sistemin temiz filtrelenmiş yağ ile doldurulması anlamına gelir.

Pompanın başlatılması sırasında, yağın tüm yağlanan noktalara ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilir. Daha sonra bypass valfi ayarlanır ve drenaj boruları kontrol edilir. Sistemi kontrol ettikten sonra durdurulur ve filtrelerin durumu kontrol edilir.

Silindir yağlama sistemi ve contaların hazırlanması, yağ boru hattının yıkanması ve üflemeyi içerir. Tüm borular yağ ile doldurulana ve sızan yağ temiz olana kadar bu işlem devam eder. Daha sonra, tüm sistemi su ile doldurarak soğutma sistemini hazırlarlar.

Kompresörü başlatmadan önce, montajı özel bir mekanizma ile şaftı döndürerek kontrol edilir. Döndürme sırasında, tüm mekanizmaların çalışması kontrol edilir ve aynı zamanda yağlama sistemindeki basınç, yağ ve rulman sıcaklığı, yağ seviyesi ve filtre temizliği izlenir.

Döndürmeden sonra, sistemlerde yağ değişikliği yapılır. Bundan sonra, kompresör kademeli bir yüke hazır hale gelir. Yük sürecini yönetirken sıcaklık ve basınca dikkat etmek ve tüm bileşenlerin çalışmasını dikkatlice izlemek önemlidir.

Kompresör, kısa süreli, uzun süreli veya acil durumlar için durdurulabilir. Her durumda, kompresör durdurulduktan sonra kapsamlı bir inceleme ve temizlik yapılmalı ve tespit edilen tüm hatalar giderilmelidir.

Kompresörler, normal çalışmadan sapmalar olduğunda durdurma gerektirir, örneğin yağ, soğutma suyu, birinci aşama gazı, elektrik motoru hava basıncında düşme ve rulman sıcaklığında artış gibi. Başlatmaya hazırlanmak için, yağlama sistemi temizlenir ve hazırlanır, tüm yağlanan noktalara yağ sağlanmasını kontrol eder. Döndürmeden sonra yağ değiştirilir ve kompresör kademeli bir yüke hazır hale getirilir. Durdurma sonrası, kontrol ve temizlik yapılır.

Ana bakım, dolaşan yağlama sistemlerinin ve silindir ve contaların yağlanmasının periyodik kontrolünü ve kompresöre su verme ayarını içerir. Valf ve valf kutularının periyodik temizliği, kompresör kurulumu ve yataklandırmanın kontrolü, rulmanlardaki yağ boşluklarının kontrolü, contaların, valflerin ve piston halkalarının durumunun kontrolü yapılır.

Kompresör üzerine monte edilen tüm cihazların ve emniyet valflerinin kontrolüne, ayrıca makinenin, kapların ve boru hatlarının yağ birikintilerinden tüm parçaların incelemesi ve temizliği konusunda özel önem verilir. Her sekiz yılda bir hidrolik basınç testleri yapılır. Yüksek basınçlı boru hatlarındaki kıvrımlara dikkat etmek gerekir.

Bakım sırasında, silindir ve valf kafalarında çatlaklar, burçların aşınması, biyel cıvatalarının kırılması vb. gibi çeşitli hatalar tespit edilebilir. Bu sorunları tespit etmek ve ortadan kaldırmak için düzenli denetimler ve bakım önemlidir.

Ремонт компрессорного оборудования

Систематический осмотр и плановые ремонты являются неотъемлемой частью эксплуатации компрессорного оборудования. Важно подчеркнуть, что максимальные периоды между плановыми ремонтами составляют: 1500 часов для текущего ремонта, 3000 часов — для среднего и 26000 часов для капитального ремонта.
Средний ремонт включает в себя ряд процедур, направленных на поддержание эффективной работы компрессора. Это включает промывку водяных рубашек цилиндров и холодильников, ручной осмотр опасных мест вала на наличие усталостных трещин, измерение и корректировку зазоров в коренных подшипниках, проверку и регулировку зазоров подшипников шатуна, а также визуальную проверку шатунных болтов и их шплинтов, крейцкопфов и деталей соединения со штоком. Кроме того, проводится проверка овальности пальца крейцкопфа.

Специальное внимание уделяется сальниковым уплотнениям и поршневым кольцам высокого давления, работающим при давлении более 15 МПа. Если износ этих компонентов превышает 30% их первоначальной толщины, они должны быть заменены. Шатуны также проверяют на трещины усталости ежегодно.

При капитальном ремонте выполняется более глубокий и тщательный осмотр компрессора. Это включает определение характера усадки фундамента и наличие трещин, проверку положения станины и направляющих по уровню и затяжку фундаментных болтов, проверку центровки цилиндров относительно направляющих и станины, измерение выработки рабочих поверхностей цилиндров и втулок. Проверяются на трещины усталости цилиндры и клапанные головки высокого давления в местах концентрации напряжений, проверяются шпилки, резьбы, уплотнительные поверхности. Осуществляется очистка охлаждающих поверхностей цилиндров от несмываемых отложений и накипи, полная ревизия состояния коленчатого вала и коренных подшипников, полная проверка поршней и штоков, измерение износа баббитовой опорной поверхности скользящего поршня.

Важно также определить остаточное удлинение шатунных болтов и провести проверку на трещины усталости. Удлинение шатунного болта более чем на 0,0005 его первоначальной длины считается недопустимым.

Проверяются сальники низкого давления. Осуществляется внутренний осмотр и очистка газопроводов, арматуры, аппаратуры не реже одного раза в три года. Холодильники с ребристыми трубами и газопроводы, подводящие к предохранительным клапанам, требуют более частой очистки. Для установок, работающих на загрязненных и агрессивных газах, сроки устанавливают в зависимости от скорости загрязнения.

Все эти процедуры важны для обеспечения надежной и эффективной работы компрессорного оборудования, продления его срока службы и предотвращения возможных неисправностей и аварий.

Надежность работы компрессора

Производительность компрессорного оборудования определяется степенью его использования, измеряемой отношением фактического рабочего времени за год к общему числу часов за год. Большинство предприятий в области азотной промышленности имеют степень использования крупных компрессоров в диапазоне 0,94-0,945. Некоторые иностранные компании утверждают, что степень использования их компрессоров достигает 0,98, что возможно за счет эффективной организации поставки высококачественных запасных частей, в частности, тех, которые быстро изнашиваются.

Надежность крупных компрессоров, используемых в химической промышленности, критически важна, так как непланируемые остановки из-за отказов компонентов могут привести к снижению производства. Например, увеличение степени использования крупных газовых компрессоров на 1% (с 0,94 до 0,95, что соответствует 3 дням работы компрессора) позволяет компрессору с производительностью 11 м³/с, сжимающему азот-водородную смесь для производства аммиака, увеличить годовое производство аммиака на 1000 тонн.

Современные крупные поршневые компрессоры должны обладать высокой надежностью, чтобы их можно было эксплуатировать без резерва даже на химических предприятиях, где они должны постоянно подавать сжатый газ на протяжении нескольких месяцев.

Важно учитывать вопросы надежности и долговечности вместе с вопросами экономической эффективности, поскольку повышение надежности и долговечности влечет за собой дополнительные расходы на оборудование и его обслуживание. При этом экономическая эффективность определяется затратами на все ремонты в течение всего срока службы изделия по отношению к стоимости самого изделия.

Основной проблемой ненадежной и неэкономичной работы машины является отсутствие последовательной связи между сроками службы отдельных деталей. Это важно учесть при подготовке к работе с компрессорным оборудованием.

монтаж центробежных компрессоров

Правильная установка и первоначальная опробование центробежного компрессора являются ключевыми для его бесперебойной и корректной работы. Установка компрессорного оборудования включает в себя процесс центровки и соединения всех компонентов устройства на основной плите, включая компрессор, редуктор (если он присутствует в комплексе) и двигатель, а также инсталляцию системы сбора, регулирования и охлаждения газовых, водяных и масляных трубопроводов, измерительной и защитной аппаратуры, а также системы управления работой компрессорного агрегата.

Перед началом установки отдельные элементы (обычно подшипники и уплотнения) требуют очистки от антикоррозийной смазки. В процессе центровки необходимо учесть возможность осевого смещения ротора из-за нагрева и вращения, а также воздействие этого смещения на работу подшипников и уплотнений.

Установка связей и арматуры должна осуществляться таким образом, чтобы температурные деформации не влияли на корпус компрессора. Перед вводом в эксплуатацию проверяются герметичность соединений арматуры и работоспособность контрольно-измерительной аппаратуры и автоматики. Очистка масляной системы производится с использованием вспомогательного масляного насоса, который пропускает масло через фильтр.

Перед регулярной эксплуатацией проводится испытательный запуск компрессора с целью оценить качество изготовления и функциональность отдельных узлов устройства, а также проверить монтажные работы. В процессе пробного пуска измеряются температура подшипников и вибрация машины, осуществляется детальная проверка состояния уплотнений, работы масляной системы, регулировочных, сигнализационных и защитных устройств.

установка и обслуживание центробежного компрессора

Процедура ввода компрессора в регулярную работу включает в себя несколько основных этапов: предзапусковые подготовительные действия, инициализацию работы и приведение устройства к стандартной скорости вращения, а также обеспечение оптимального функционирования машины.

Препарация перед запуском включает в себя следующие операции:

— проведение контрольного обследования положения дроссельной заслонки на впускном канале и регулирующего клапана на выходном отсеке;

— проверка состояния фильтра во впускном отсеке и обратного клапана на выходном отсеке.

После этого активируется система водяного охлаждения, обслуживающая газовые и масляные охладители, и осуществляется удаление воздуха из системы трубопроводов. Проверяется работоспособность системы масляной смазки, которая обеспечивает смазку подшипников компрессора и двигателя, а также редуктора. Запускается вспомогательный масляной насос и контролируется давление в системе смазки.

Регулярное функционирование системы смазки и подача необходимого объема масла на подшипники и редуктор проверяются через специализированные сливные трубы. Осуществляется контроль работы масляного редуктора, а также исправности измерительного и защитного оборудования.

Все операции, включенные в подготовку к пуску компрессора, выполняются согласно инструкции завода-изготовителя.

Эффективная работа компрессора требует регулярного мониторинга ключевых параметров, включая температуру масла после охладителя и на выходе из подшипников, а также давление масла в системе смазки. Важно также контролировать состояние таких элементов, как фильтры, регуляторы и обратные клапаны.

Современные модели компрессоров оснащены автоматическими системами контроля, которые могут обнаруживать недопустимые отклонения параметров и автоматически отключать устройство при необходимости.

Регулярные профилактические осмотры помогают обеспечивать надежную и долгосрочную работу компрессора, позволяют своевременно обнаруживать и устранять возможные неисправности. Они включают в себя проверку состояния подшипников, масляных насосов, фильтров, теплообменников и других ключевых компонентов.

Соблюдение требований техники безопасности и стандартов эксплуатации также имеет критическое значение для надежной и эффективной работы компрессора.

Поршневые
kompresörler

Центробежные
kompresörler

işinizi daha da başarılı yapmaya hazır mısınız?
tr_TRTurkish